Tarokaartide lühitähendused võivad olla erinevad sõltuvalt kasutusel olevast kaardipakist.

siin on üks versioon 


SUUR ARKAAN

0 - Fool (Narr) - Uus algus, spontaansus, avatus uutele kogemustele.

1 - Magician (Maag) - Loomingulisus, tahe, võimekus ja oskus realiseerida oma eesmärke.

2 - High Priestess (Ülempreestrinna) - Saladused, intuitsioon, sügavad teadmised, müstilisus.

3 - Empress (Keisrinna) - Naiselikkus, viljakus, armastus, ilu, loovus, küllus.

4 - Emperor (Keiser) - Mehelikkus, võim, struktuur, distsipliin, vastutus, kaitse.

5 - Hierophant (Ülempreester) - Traditsioonid, õpetused, vaimsus, tseremooniad, mentorlus.

6 - Lovers (Armastajad) - Armastus, kirg, valikute tegemine, ühendused, harmoonia.

7 - Chariot (Kaarik) - Sihikindlus, jõud, edu, ambitsioon, juhtimisoskus.

8 - Strength (Jõud) - Jõud, enesekontroll, visa töö, tahtejõud, loomad.

9 - Hermit (Erak) - Üksindus, otsingud, mõtisklus, tarkus, sõltumatus, tagasitõmbumine.

10 - Wheel of Fortune (Õnneratas) - Elu tsüklilisus, muutused, karma, saatuse mäng, juhuslikkus.

11 - Justice (Õiglus) - Õiglus, tasakaal, ausus, otsuste langetamine, seaduslikkus.

12 - The Hanged Man (Rippuv mees) - Ohverdus, kannatlikkus, ooteaeg, alternatiivsed vaatenurgad.

13 - Death (Surm) - Lõpp, uus algus, muutus, transformatsioon, vabanemine minevikust.

14 - Temperance (Mõõdukus) - Tasakaal, kannatlikkus, enesekontroll, harmoonia, vaimne kasv.

15 - Devil (Saatan) - Kiusatused, sund, sõltuvus, illusioonid, egoism, kinnipidamine minevikust.

16 - The Tower (Torn) - Järsk muutus, häving, õnnetus, eneseavastus, sundlõpetamine.

17 - The Star (Täht) - Loodus, inspiratsioon, usk, lootus, valgus, intuitsioon.

18 - The Moon (Kuu) - Illusioonid, ebakindlus, saladused, muutlikkus, intuitsioon, naiselikkus.

19 - The Sun (Päike) - Valgus, õnn, edukus, positiivsus, tervenemine, selgus.

20 - Judgement (Kohtumõistmine) - Ülestõusmine, otsustamine, uus algus, vastutus, tervenemine.

21 - The World (Maailm) - täielikkus, lõpetamine, saavutus

VÄIKE ARKAAN

Mõõkade mast:

Äss - Uus algus, võitlus, uus väljakutse.

Kaks - Vastuolud, kahtlused, otsustusvõimetus.

Kolm - Kurbus, tagasilöögid, kaotus.

Neli - Piirangud, isolatsioon, blokeeringud.

Viis - Kaotus, reetmine, häving.

Kuus - Lahing, võitlus, julgus.

Seitse - Petlikud illusioonid, kurbus, reetmine.

Kaheksa - Hoiatused, takistused, ebaõnnestumised.

Üheksa - Kannatused, kannatus, valu.

Kümme - Lõpp, hävitamine, uus algus.

Mõõkade õukonnakaardid

1. **Mõõkade Kuningas:** Võim, selgus, analüütiline mõtlemine, vaimsed väljakutsed.

2. **Mõõkade Kuninganna:** Intellekt, terav analüüs, ausus, otsustavus, vaimne tugevus.

3. **Mõõkade Rüütel:** Kiirus, mõtlemise kiirus, tulised mõtted, uued ideed.

4. **Mõõkade Poiss:** Uudised, teated, mõtted, uued perspektiivid.


Karikate mast:

Äss - Armastus, rõõm, uus suhe.

Kaks - Partnerlus, kahepoolne armastus, harmoonia.

Kolm - Loomingulisus, rahulolu, õnne.

Neli - Üksindus, eraldatus, vaikus.

Viis - Kaotus, pettumus, lahkhelid.

Kuus - Armastus, koostöö, harmoonia.

Seitse - Illusioonid, ebatäiuslikkus, raskused.

Kaheksa - Võitlus, kahtlus, kaos.

Üheksa - Rõõm, rahulolu, soov täitub.

Kümme - Õnn, täiuslikkus, rahulolu.

Karikate õukonnakaardid

1. **Karikate Kuningas:** Emotsionaalne intelligentsus, empaatia, stabiilsed emotsioonid, toetav isiksus.

2. **Karikate Kuninganna:** Armastus, emotsionaalne küpsus, intuitsioon, rahu, õrnus.

3. **Karikate Rüütel:** Armumine, romantika, kiireid muutused emotsionaalses seisundis.

4. **Karikate Poiss:** Uued emotsioonid, sõnumid armastusest, loomingulised impulssid.


Müntide mast:

Äss - Uus algus, rikkus, õnn.

Kaks - Tasakaal, partnerlus, sõprus.

Kolm - Viljakus, loovus, edukus.

Neli - Stabiilsus, kindlus, konservatiivsus.

Viis - Kaotus, ebaõnn, rahalised raskused.

Kuus - Rikkus, kulutamine, helde olemine.

Seitse - Riskid, ebatäpsus, ebakindlus.

Kaheksa - Pidev areng, materiaalne edu, jõukus.

Üheksa - Stabiilsus, saavutused, turvalisus.

Kümme - Lõpule jõudmine, täiuslikkus, materiaalne rikkus.

Müntide õukonnakaardid

1. **Müntide Kuningas:** Stabiilsus, rahaline kindlus, ärialane edu, praktilisus.

2. **Müntide Kuninganna:** Majanduslik turvalisus, kodune mugavus, mõistlik planeerimine.

3. **Müntide Rüütel:** Raha liikumine, finantsotsused, praktilised sammud materiaalses maailmas.

4. **Müntide Poiss:** Uued rahalised võimalused, äriideed, materiaalsed algused.


Sauade mast:

Äss - Loovus, potentsiaal, enesekindlus.

Kaks - Tasakaal, partnerlus, harmoonia.

Kolm - Võimalused, õppimine, kasvamine.

Neli - Stabiilsus, kindlus, tugevus.

Viis - Segadus, pettumus, kahtlus.

Kuus - Õppetunnid, pühendumine, kohusetunne.

Seitse - Hirmud, ebakindlus, kahtlus.

Kaheksa - Võitlus, vastupanu, takistused.

Üheksa - Lõpetamine, täitumine, uhkus.

Kümme - Lõpule jõudmine

Sauade õukonnakaardid
1. **Sauade Kuningas:** Juhtimine, visioon, inspiratsioon, karisma, enesekindlus.

2. **Sauade Kuninganna:** Sotsiaalne võrgustik, empaatia, soojus, toetav suhtlus.

3. **Sauade Rüütel:** Energia, entusiasm, pühendumine, kiire areng, seikluslikkus.

4. **Sauade Poiss:** Uued ideed, inspiratsioon, loominguline mõtlemine, algused.